Hadopi2 - Demokrati, Integritet och utveckling?

Det mest obehagliga med Hadopi, Ipred och telecomdirektiven är den stora generationsklyfta och den minimala förståelsen för vikten av ett fritt Internet mellan våra politiker och folket. Dessa lagar visar också med obehaglig tydlighet kopplingen mellan kapitalet och makten. Skiv- och filmindustrin lyckas, antagligen genom intensiv lobbying i kombination med låg förståelse för Internet hos beslutsfattarna, att driva igenom lagar och lagförslag som helt bortser från allmänhetens intresse och endast ser till kapitalet. De tre grundläggande problemen med denhär utvecklingen som jag tänker utveckla i artikeln är hotet mot individers personliga integritet, hotet mot demokratin och risken för en stagnation i utvecklingen av informationsinfrastrukturen.

 

I hur stor utsträckning kommer privata aktörer såsom Internetleverantörer och märkliga skivbolagsdomstolar eller signalspaningsmyndigheter att kunna se vad en intressant individ gör på Internet? Det är mycket möjligt att en vanlig datoranvändare under en vanlig sejour vid datorn fastnar i diverse olika register hos både myndigheter och privatdetektiver som letar fildelningsterrorister. De mail du skriver och skickar riskerar att fastna i FRA register och på en del sidor du besöker är det lätt hänt att du, medvetet eller inte, råkar ladda hem någonting upphovsrättsskyddat. Hur avlägset känns det att en myndighet skulle få möjlighet att läsa de vanliga brev du skickar? Att veta att allt du gör på Internet, alla sidor du besöker och alla brev du skickar eventuellt kan läsas av någon annan, hur känns det om du tänker efter?

 

Det finns förstås en risk att detta kan leda till en typ av åsiktsregistrering. Redan nu är ju fildelningsdebatten en het politisk fråga och de som fildelar gör det inte längre bara för att hitta ovanlig musik och filmer som inte går att få tag på på annat sätt. Fildelningen har blivit ett politiskt ställningstagande för det fria Internet och en röst för en reformerat upphovsrättslagstiftning, även om man kanske inte tänker på det. Att fildelare riskerar att fastna i privata företags register och sedan godtyckligt stäms eller hotas med olika förelägganden på grund av sina politiska åsikter är enligt min mening inte helt ok. Vi ser liknande utveckling i länder som Burma och Honduras där de som efterfrågar andra lösningar spärras in och hotas och ibland dödas på grund av sina politiska åsikter.

 

Möjligheterna att använda den nya tekniken för att sprida information, kultur och politiska åsikter är enorm. Ett fritt Internet där varken myndigheter eller kapitalstarka skivbolag är nödvändig för att den snabba informationsutvecklingen ska kunna fortsätta så som den gjort tidigare. Mycket av det som hänt i branschen har gjort detta på grund av att ideella eldsjälar velat se en utveckling och ha tillgång till mer information. Kulturarbetare har otroliga möjligheter att sprida sitt arbete över hela världen på ingen tid alls. Har man ett brinnande intresse för Koreansk film eller Brasiliansk hip-hop så finns det alla möjligheter att hitta hur mycket godis som helst på ett fritt Internet. Problemen är ju att detta gör distributionsbolag och produktionsbolag överflödiga i viss mån. Stora delar av deras verksamhet bygger på de traditionella distributionskanalerna som dessutom är kraftigt begränsade i jämförelse med Internet. De stora kapitalstarka bolagen måste tänka om och hitta nya vägar för att fortsätta sin verksamhet. Man kanske inte kan vara enormt stora och rika mångsysslare, man kanske måste tvingas att ägna sig åt kärnverksamheten att producera bra film och musik och sedan låta marknadsföring och distribution sköta sig själv. Kanske är man rädd att folk då skulle utveckla sin egen smak och därmed inte längre tvingas uppskatta Hollywoodproduktionernas dussinmanus.

 

Lagstiftarna väljer runt om Europa att undvika konflikten med kapitalet och istället öka kontroll och förtryck av den egna befolkningen. Man ser inte kopplingen mellan det fria Internet och demokrati och man kväver informationssamhällets tekniska och kulturella utveckling.

Länkar till DN, SvD, Sydsvenskan, Aftonbladet DN - FRA


Borgerlig budget belönar bara brackor

Borgs blåa budget befaras bidra bättre bemedlade men betyder blott att behövande berövas basala beohv.

 

Borgerliga budgeten berikar? Bara bingogenerationen, BMW-ägare och biljonärer!

 

Bättre blir bara budgeten om borgarna blev mindre blå! Bidrag till behövande och  bättre B-kassa (blå bataljonen benämner behövande B-lag). Behovsstyrda bidrag belönar och berikar, balansräkningen blir bättre både för Bonnier och Benny Blåtira!

 

Bara Borg bangar beröva behövande bröd!

 

Länkar: DN - Vinnare och förlorare i höstbudgeten, SvD - Er politik gör sverige svagare

 


Herr Svenssons plånbok

Diskussionerna i den borgerliga kartellen ser ut att leda till ytterligare skattesänkningar nästa år. Svensson med sitt fasta jobb och trygga tillvaro kanske tycker detta verkar vara en bra idé. Då har han ju råd att köpa den där GPS:en till bilen, eller kanske låna lite mer för att byta köket. Kanske lägger någon annan sin ökade inkomst i sin redan befintliga fondportfölj varje månad. Men det Svensson och borgerligheten inte tänker på är att de sänkta skatterna måste tas någonstans ifrån. Klimatet för sjuka, arbetslösa, pensionärer och studenter har blivit bra mycket hårdare sedan vi fick en borgerlig regering. Svenssons GPS skapar inte lika många nya arbetstillfällen som vi skulle få om våra sjukskrivna hade råd att gå till frisören. Svenssons nya kök skapar heller inte lika många nya arbetstillfällen som om några studenter fick råd att handla närproducerad mat. Svenssons månadssparande i fonder skapar definitivt inte fler arbetstillfällen än om kommunerna hade fått del av de pengarna och kunnat satsa på barnomsorg och äldreomsorg.


För det är en kortsiktig, ogenomtänkt och hård politik som förs i den mörkblå alliansen. Medan kommuner tvingas skära ner i skolor och äldrevård får de som redan har det ganska bra det ännu bättre. När herr Svensson tänker på saken så har han ju både barn i skolan och sin gamla pappa i den kommunala äldreomsorgen. När man sänker skatterna för dem som redan har hyfsat trygg ekonomi så gör man ju det på bekostnad av dem som säkerligen skulle sätta högre värde på pengarna.


Vi som förespråkar en annan politik, en politik som bygger på solidaritet och rättvisa, och vi som vet vad dessa ord betyder, anser att det är bättre för alla om vi kan uppehålla en stark gemensam och generell välfärd. Svenssons barn ska kunna gå till dagis eller skola och mötas av trygga klasskamrater och lärare, elevassistenter och fritidspersonal. Otrygga hemmiljöer skapar ju otrygga barn och otrygga barn växer så småningom upp till otrygga individer som mår dåligt, och om man ska se det lite krasst så kommer dessa individer att kosta samhället bra mycket mer än de skulle ha gjort om de och deras familjer hade fått den hjälp man behöver i rätt tid.

 

Om nästan exakt ett år är det val till kommun, landsting och riksdag. Vi i Vänsterpartiet kommer att ställa upp i valet med målet att skapa ett bättre samhällsklimat. Vi vill se ett samhälle där människor har en plats trots att man kanske är sjuk eller gammal. Vi tror på människans vilja att hjälpa dem som har det sämre ställt. Och vi vet att vi måste se till att alla människor får så bra förutsättningar som möjligt att lyckas för att inte hamna i utanförskapets misär. Därför behöver vi byta regering om ett år, därför behövs ett starkt vänsterparti i det rödgröna samarbetet.

 

 

Publicerad i VT och Smålandstidningen den 22/9 -09


RSS 2.0