Pressmeddelande om mitt och Catrines valsamarbete

Ett unikt samarbete har tagit form inför valet till Europaparlamentet den 7:e juni i år. Catrine Norrgård 31 år, jurist, Nässjö är folkpartiets representant och Alexander Lowejko 28 år, statsvetare, Nässjö, representerar vänsterpartiet. De väljer att samarbeta för att uppmana människor att gå och rösta och hoppas på en konstruktiv valrörelse de kommande månaderna innan valet.

  

Både Catrine och Alexander brinner för demokratifrågor och vill därför se ett högre valdeltagande i Europaparlamentsvalet jämfört med tidigare val. Även om deras grundinställning till EU skiljer sig kraftigt så ser de hellre ett samarbete som bygger på samtal och information än ett intensivt debatterande. "Folk är trötta på att höra två politiker som argumenterar och söker konflikt. Vi är väl medvetna om att vi inte kan omvända varandra, det viktiga är att vi når ut med vad vi tycker och sen får folk själva avgöra vem de ska rösta på" säger Catrine Norrgård.


De båda kandidaterna har mer än sitt brinnande politiska engagemang gemensamt. Båda har tidigare erfarenhet av att arbeta i Europaparlamentet som politiska sekreterare. "Det är självklart en fördel att vi båda känner till hur EU fungerar i praktiken." menar Alexander Lowejko. De båda kandidaterna är också förhållandevis unga. De flesta kandidater till EU parlamentet är äldre och fokuserar på andra frågor eller har en annan förståelse än man har om man är yngre "det är viktigt med representanter från alla åldersgrupper om man ska representera hela folket." säger Alexander Lowejko och skickar med en vädjan till yngre röstberättigade att utnyttja sin röst.


De båda kandidaterna har en hel del gemensamma åsikter som de kommer att lägga fokus på vid gemensamma valarrangemang. Miljöfrågor, Jämstäldhetsfrågor och HBT-frågor är gemensamma nämnare liksom ifrågasättandet av övervakningssamhället som lagar som FRA och IPRED bidrar till att skapa. Men framförallt har deras gemensamma valarbete sin grund i deras starka tro på demokrati. Demokrati ska fungera oavsett parti- eller blockgränser.

                                         

Catrine Norrgård                                           Alexander Lowejko

Catrine.norrgard(at)liberal.se                       Alexander.lowejko(at)vansterpartiet.se

http://www.folkpartiet.se/norrgard                http://lowejko.blogg.se/The revival of the blogg

Med bara 3 månader kvar till valet i Europaparlamentet är det min avsikt att återuppliva min gamla blog som legat nere aldeles för länge.

Valet närmar sig och eftersom en stor del av befolkningen väljer att helt enkelt skita i det så hoppas jag att jag kan motivera åtminstone någon att masa sig upp ur soffan den 7:e juni och kryssa Alexander Lowejko på vänsterpartiets lista plats 31.

Jag är glad att vara tillbaks i blogvärlden och ska försöka att hålla min blog up to date.

RSS 2.0